Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: GÜLCE'DE 418.GÜN(05.11.2009)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.


Gönderen: Kırlıoğlu
Alan: Grup: Gülce
Tarih: 05.11.2009 15:04:00
Konu: -BİRLİKTE ÖĞRENELİM,HATIRLAYALIM- PANO
----------------------------------------
-MUHAMMES-
Örnek:

Gamıngdın ey peri-ruhsar cân-ı nâ-tüvânım bar
Kılurğa reng-i hicrânıng kılıçın katre kanım bar
Firakıng bâ bağıda bülbül kibi ming dâsitanım bar
Yüzüngni körmekeç ey gül-izârım yüz fiğanım bar
---- Cihân bâğıda ister min sini tâ tende cânım bar

Tutaştı ışk otı könglüm ara tedbir ite’lmey min
Gül-i ruhsâr-ı sîr-âbınng anga tasvir ite’lmey min
Muhabbet şerhini cân örtenür tahrir ite’lmey min
Cünûn mektûbınıng mazmûnını takrir ite’lmey min
-----İşitken halk yığlar şu’le-i tîğ-ı zebânım bar

Perî-ruhlar yüzini mâh dir men ayb kılmanglar
Sehî-kadlar ğamıdın âh dir men ayb kılmanglar
Harîm-i dinli Beytu’llah dir men ayb kılmanglar
Könglini pây-ı taht-ı şah dir men ayb kılmanglar
----Vücûdum şehri-e leşger-keş-i sâhib-kırânım bar


Bar:Var
İte’lmey min:yapamıyorum,edemiyorum
Men ayb kılmanglar=beni ayıplamayın