Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: Gülce 2010 Projeleri
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
Gülce 2010 Projeleri
GÜLCE EDEBİYAT AKIMI 2010 PROJELERİ
--------------------------------------------------------------------------------
-Gülce, bugüne kadar hiç bir edebiyat akımının yapmadığını yapan, Türk Şiir dünyasına imzasını ve adını "kalıcı" bir şekilde nakışlamak için yola çıkmış; her yıl ortaya attığı projeler ve Gülce Sevdalısı şairlerinin muhteşem kalemleriyle bu projeleri gerçekleştiren bir edebiyat akımıdır.

-Gülce, projeleri sebebiyle edebiyat akademisi, bir ekol - okul olma özelliğini taşıyan edebiyat topluluğudur.

-Gülce, 2010 yılı projelerinden bazıları, projeyi üstlenen şairi tarafından tamamlanmış, bazılarının çalışmaları halen devam etmektedir.


-Gülce, 2010 projeleri kapsamında tamamlanan çalışmalardan bazıları, üniversite ve edebiyat fakültelerinde bulunan edebiyat ilminin öğretmeni olan üstat - hocalarımıza her aşamada gönderilerek, görüş ve düşünceler almış ve tamamlanan bazı eserler yarışmalarda dereceye girmiş, bazıları da önümüzdeki günlerde yayınevleri ve bazı üniversiteler tarafından yayımlanacaktır..

-Gülce, projeleri ile Türk Kültür ve Sanatının temellerine özellikle eğilmiş; (Türk Destanları, Dede Korkut Hikâyeleri, Türk Dünyası Efsaneleri, Kur’an’ da adı geçen 25 Peygamber’in hayatı, Büyük Atatürk’ün Nutuk’ u, Başarılı ve Öncü Kahraman Türk kadınları, Evliya ve Eren Hanımlar gibi konuları,) önerdiği 19 değişik şiir türü ile kaleme almıştır. Bu değerli eserleri, nesir metinlerden ve özellikle Arap ve Fars kültür baskısından kurtararak gelecek nesillere daha okunur, daha akıcı ve daha çağdaş eserler olarak kalmasını sağlamak istemiştir.

-Gülce, 2010 yılı projelerimiz şunlardır :

- “ Türk Dünyası Efsaneleri" -2010 yılı projelerimizden. Mustafa Ceylan tarafından Gülce şiir türleriyle kaleme alınmıştır. Azerbaycan Vektör Üniversitesi Vektör Neşirler Evi bu yıl(2011)bu eseri yayımladı.

" Türk Destanları" -2010 yılı projelerimizden. Harun Yiğit tarafından Gülce şiir türleriyle kaleme alınmıştır. Senelerce "kopyala-yapıştır" yoluyla veya kısa "nesir" metinleriyle, İran milliyetçisi ve Türklük düşmanı Firdevsi’ nin metinlerini TÜRK DESTANI olarak sunan edebiyat âlemi, bu başarılı çalışma ile gerçeği yakalamış ve TÜRK DESTANLARI manzum halinde, TÜRKLÜK ÜLKÜSÜ ne uygun hale getirilerek, İRAN tesirinden kurtarılmış, genç nesillere emanet edilmiştir.

"Dedem Korkut Diliyle" 2010 yılı projelerimizden. Osman Öcal tarafından Gülce şiir türleriyle kaleme alınmıştır. Bu çalışma, İLESAM-Akçağ yarışmasında jüri özel ödülüne lâyık görüldü. Dede Korkut’ umuzdan günümüze 12 hikâye gelmiş. Bunları 12 ayrı manzum çalışmayı -destan çalışması şekline getiren Osman Öcal; eserin "Mukaddimesi”nde, bugüne değin taklit-kopyala-yapıştır YOLUYLA gelen büyük yanlışlığı düzeltmiş, Atatürk’ümüzün GENÇLİĞE HİTABESİ’ ni manzum hale getirerek genç nesile sunmuştur.

"Zirvede Gül Yağmuru"-2010 yılı projelerimizden. Asuman Soydan Atasayar tarafından Gülce şiir türleriyle kaleme alınmış kahraman ve öncü Türk kadınları. Bu çalışma; Göl Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. Bu eser, Kahraman ve Öncü Türk Kadınları’nın destanıdır. Bilinmeyen nice kahraman Türk kadınını gün ışığına çıkarmıştır.

"Gül Tufanı"-2010 yılı projelerimizden. Ali Gözütok tarafından, Kur’an’da adı geçen 25 Peygamber, Gülce şiir türleriyle kaleme alınmış, Diyanet Yayınları arasında yayımlanacak bir çalışmadır.

"Nutuk"-2010 yılı projelerimizden. Refika Doğan tarafından, Gülce şiir türleriyle kaleme alındı. On sekiz bölümlük bir manzum eser olarak yazımı devam etmektedir.

"Evliya ve Eren Kadınlar"-2010 yılı projelerimizden. Fatma Kalkan tarafından, Gülce şiir türleriyle kaleme alındı.

"Burdur Efsaneleri" 2010 yılı projelerimizden. Mustafa Ceylan ve Ali Gözütok tarafından, Gülce şiir türleriyle kaleme alınmıştır.

Saygılarımızla...
Gülce Edebiyat Akımı