Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: RAMAZAN YAŞAR-ÖNERİSİ(Gülbahçe)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
RAMAZAN YAŞAR-ÖNERİSİ(Gülbahçe)

Gülbahçe -1- DUA BAHÇESİ

Gaflet uykularından bir uyanıştır dua.
Samimi duygularla Rabbi anıştır dua.

Ne boya badanadır ne makyaj ne de rötuş;
İçten içe alevli hüzzam yanıştır dua.

Ak ellerin göklere usul usul pervazı,
Mağfiret deryasına bir uzanıştır dua.

Ru- siyahız kapında günahkarız efendim,
Titreyen sesimizle bir utanıştır dua.

Gözyaşlarım sel oldu hicranıyla sultanın
Ahmed-i Muhtar ile bizi tanıştır dua.

Zamanı ve mekanı aşmak için kullara
Nazlı güvercin gibi kanatlanıştır dua.

Ey Vefakar Süvari sen daha ne beklersin
Akıncı ceddin gibi bir şahlanıştır dua.
Ru-siyah: Yüzü kara olan.
Ahmed-i Muhtar: Hz. Muhammet (sav) in güzel isimlerinden biri.

Ramazan Yaşar


5 SORUDA GÜLBAHÇE

1- GÜLBAHÇE NEDİR?

CEVAP: Gülbahçe 29 harfin alfabetik sıra ile yer aldığı 29 ayrı bahçenin
birleşmesinden oluşan manzum bir eserdir. Alfabetik sıra dizlerin sonunda redif olan sözcüğün son harfine göre uyarlanmıştır.


2- BAHÇE NEDİR?

CEVAP: Tamamı 7 beyitten oluşan, beyitleri gazel gibi kafiyelenen ancak aruz ölçüsü yerine 7 7= 14’lü hece ölçüsünün kullanıldığı modern bir nazım biçimidir.

3- GÜLBAHÇE ADI NEREDEN GELİR?

CEVAP: Divan şairleri bütün şiirlerini yazdıkları kitaplara divan adını verirlerdi. Bu sebeple bu edebiyata yaygın olarak divan edebiyatı denilmiştir. Divanlar çok sayıda şiirden oluşan hacimli kitaplardır. Lakin bir divan hacmine ulaşamayan eserlere ise küçük divan anlamında divançe adı verilirdi. Gülbahçe adı tadımlık divançelerin modernize oluşudur.

4- GÜLBAHÇENİN GELENEKLE İLŞİKİSİ NEDİR?

CEVAP: Hayali ve Yahya Beyler Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bağdat seferine gittiklerinde üstad Fuzuli’yi ziyaret edip “ Leyla vü Mecnun Acem’de çoktur ancak bu güzel mesnevinin Türkçesi yoktur gel şu eski bostanı yeniden tazeleyiver “ derler. O da Türk edebiyatının hiç şüphesiz ölümsüz eserlerinden birini vücuda getirir. Bu bağlamda bizim niyetimizde hem halk şiiri geleneğinden hem de divan şiirinden olabildiğince yararlanarak modern şiiri zenginleştirmek gül ile bülbülün vuslatını bu yeşeren “gülbahçesinde” tamama erdirmektir. Bunu gerçekleştirirken hece ölçüsünün kullanılmasına, dilin olabildiğince sadeleştirilmesine ve divan edebiyatının mazmunlarının yanı sıra halk kültürüne yaslanmaya azami derecede özen gösterilmiş, neo- klasik bir yaklaşım izlenilmiştir.

5- NİÇİN VEFAKAR SÜVARİ?

CEVAP: Süvari, atlı askerdir. Geçmişte daha çok ani baskınlarda ve vurucu saldırılarda kullanılırdı.Ateşli silahların gelişmesinden önce hedefe büyük bir hızla ulaşan süvari birliklerinin savaşa katılması çoğu kez savaşın akışını değiştirirdi. Bugün süvarilerin yerini, tankların kullanıldığı zırhlı birlikler almıştır.

Tarihi çok seviyorum. İlk okuldan itibaren büyük bir zevkle onurlu tarihimizi öğrenme gayreti içerisinde oldum. Ne var ki Osmanlı nın duraklaması ile Milli Mücadele yılları arasında kalan dönemde aynı arzu ve isteği asla duyamadım. Akıncı cedlerimin ihtişamını demir yığınlarının gölgelemesini bir türlü kabul edemedim. Oysa biz
“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu (yen-miş- dik) '.

2. bahçe rab
3. bahçe hac
4. bahçe güç
5.bahçe od
6.bahçe anne
7.bahçe hedef
...
toplam 29 bahçe

not: değeli arkadaşlarım bahçe nin üzülerek gülcede daha önce kullanılan bir nazım biçimi olduğunu gördüm. lakin gülbahçenin bahçelerden oluşması kanaatinden vaz geçemedim.

17.5.2010
Ramazan YAŞAR
Öncelikle Ramazan Beyefendi' ye teşekkür ediyorum; iyi niyetli özenli çabaları, katkıları dolayısıyla.

Gülce' mizde zaten bir kocaman BAHÇE var. Aruzla yazılmayan beyitleri yeni gibi değerlendirip yeniden adlandırmakla Gülce' nin kazanacağı ivme ne olabilir? Çünkü mevcut nazımlar içinde aruzla yazılan beyitler var. Ramazan Bey' in çalışmasından tek farkı aruzla yazılmaması! Yeni bir nazım türü olarak yeni başlıkla tanımlamak bana göre biraz zor! Var olan aruzlu beyitlerde olsun, cinasla yazılanlarda olsun, bir çok arkadalşımız onca zorluğu göze alıp ortaya bir şeyler koymaya çalışırken; hece ile beyitlerin kolayına gitmek ve üstelik yeni olmayan bir söylemi yeni diye Gülce' ye dahil etmek bana gerçekten pel mantıklı gelmiyor, bağışlayınız!Yine de sözü çoğunluğa, siz değerli dostlarıma bırakıyor, başarılar diliyorum, dostça...

Refika DOĞAN