Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: İlk sayısı 02 Eylül 1949 tarihinde yayınlanan YENİ BURDUR GAZETESİ
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
İlk sayısı 02 Eylül 1949 tarihinde yayınlanan
“Yeni Burdur” Gazetesi

Prof. Dr. İSA KAYACAN

Burdur basınıyla ilgili araştırmalarımız, bulabildiklerimizin, bize ulaşanların değerlendirmeleri sürüyor.

İlk sayısı 02 Eylül 1949 tarihlerinde dört normal boyutuyla, salı ve cuma günleri çıkan, siyasi ve memleket gazetesi olan “Yeni Burdur” Gazetesiyle ilgili, bu satırların yazarı İsa Kayacan’ın ilk baskısını 1989 yılında 234 sayfayla yayınladığı, “Burdur Hatırlamaları” adlı kitabının 65 nci sayfasında, genişletilmiş 2 nci baskısını Ocak 1991’de (Ankara’da) yayınladığı “Burdur Hatırlamaları” adlı kitabının 76 ncı sayfasında “Yeni Burdur” Gazetesinden sözedilmektedir. Buradaki bilgiler:

Yeni Burdur Gazetesi: 02.09.1949 tarihinde Eczacı Abdünnafi Onat’ın sahipliği, Dr.Mehmet Abdullah Çiftcibaşı’nın Yazı İşleri Müdürlüğünde, haftada iki gün Salı ve Cuma günleri yayınlanmaya başlamıştır. 02.03.1950 tarihinde Gazetenin Sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü Dr.Hüseyin Otan tarafından deruhte edilmeye başlanmıştır.
25.09.1951 tarihinden itibaren Dr.Hüseyin Otan Yazı İşleri Müdürlüğünden ayrılarak, yerine Burdur merkezinde haftada bir Salı günleri yayınlanan “Fedai” Gazetesi Sahibi Osman Şan, “Yeni Burdur” Gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğüne getirilmiştir.

275.sayısı 17.10.1953 tarihi itibariyle çıkan Gazetenin Sahip ve Yazı İşleri Müdürlüğü, Matbaacı Ali Rıza Taraşlı tarafından devralınmıştır.

Yeni Burdur Gazetesi, 12.07.1954 tarihinden itibaren, Cuma günlerine ilave olarak Salı günleri de yayınlanmaya başlamıştır. (Başlangıç günlerinde var olan Salı günü yayını, anlaşılıyor ki, bir ara kaldırılmış) Sonra, 23.03.1955 tarih ve 385.sayısından itibaren, Sahip ve Mesul Müdürlüğü Niyazi Diker tarafından devralınmış, 15.04.1955 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlamış, 26.08.1955 tarihinden itibaren Pazar günleri dışında hergün neşriyatına devam etmiş, “Yeni Burdur Basımevi Kolektif Şirketi”nin feshedilmesi üzerine 31.12.1955 tarihinde yayınına son vermiştir.

NURHAN ÇİFTCİBAŞI’NDAN ALINAN İLK SAYI

Yeni Burdur Gazetesinin 02 Eylül 1949 tarihli, normal 4 sayfalık, ‘Salı ve Cuma günleri çıkar, siyasi memleket Gazetesi, fiatı (fiyatı) her yerde 5 kuruştur’ notlu, Yıl: 1, Sayı: 1 kayıtlı “Yeni Burdur” Gazetesinin kimliği 3 ncü sayfada yer alıyor. Kimlikte: Sahibi: Abdünnafi Onat, Yazı İşlerini fiilen idare eden: Dr. Abdullah Çiftcibaşı, Yıllık abone: 400 kuruş, Altı aylık: 250 kuruş, idare Yeri: Cumhuriyet Alanı, Yeni Burdur Basımevinde özel daire. Telefon 36, bilgileri yeralıyor.

Yeni Burdur, sonradan (İ.Z.Öcal) kelimeleri yazılı, İbrahim Zeki Burdurlu imzalı “Çıkarken” başlıklı yukarıdan aşağıya tek sütun da verilen yazı. İlk cümleler: “Burdur’un basın hayatının genç tarihine çok yeni olarak katılan basımevimiz, açılışından bir ay sonra yeni gazetemizi de Türk basını içinde, hemşerilerimize, Türk yurduna hizmet için sunuyor/ Gazetemiz, sadece Türk basını alanında Türk Milli Birliğinin bir organı olarak memleketimize hizmet edecektir”..

Birinci sayfada, Hikmet Dizdaroğlu “Mânâ buhranı” başlıklı bir yazı, Eczacı, Etem Ruhi Yeşilyurt imzalı “Büyük üstad ve kıymetli meslektaşımız Eczacı Hüsnü Arsanı kaybettik” başlıklı bir hatırlatma yazısı, 2 nci sayfada Oğuz Kâzım Atok imzalı “30 Ağustos” başlıklı, “Burdur ve su” başlıklı İbrahim Zeki imzalı yazılar, 3 ncü sayfada “mahalli tiyatrolar “başlıklı Necmettin Ar imzalı yazı dikkat çekiyor.

Şehir haberleri bir sütunda ara başlıklarla verilirken, ayrıca Devlet Orman İşletmesi Burdur Müdürlüğünden, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından ilanların da yayınlandığı görülüyor. Haberlerden birinin başlığı: “Tefenni Ortaokulu bu yıl açılacak” şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu haber: Tefenni ilçemizde bu yıl açılmasına Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilen Tefenni Ortaokulu bu yıl açılacaktır. Tefenni de bulunan eski kışla binalarından biri tadil ve tamamlanarak okul binası haline getirilmiştir. Binanın bu hale getirilmesinde halkın yardımı fazla olmuştur. Yeni Ortaokula kavuşacak Tefenni ilçemizi kutlarız.