Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: BAKİ GAZEL (Nazire)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
BAKİ GAZEL
Gel bâğâ temâşâ edegör âb-ı revânı
Seyr eyle nedir sür’at-i ömr-i güzerânı

Neyler seni bildin mi hevâ âkıbet-i kâr
Gör bâd-ı vezân üzre giden berk-i hazaânı

Bir câ-yı hatar olmasa âlemde nedendir
Erbin bu gözü yaşı vü berkın hafekaanı

Bâkî gider endîşe-i dünyâyı gönülden
Değmez bu kadar rağbete bu menzil-i fânî1-NAZİRE –
Bir arzuya meyletti gönül çeşm-i revânı
Kim dindirecek boş yere bekler güzerânı

Bir aşk ki dalından düşecek yaprağa benzer
Eğsin dalı gül bir daha görmez ki hazaânı

Ben anlatamam gönlüme aşk tende kederdir
Bir derde koyar sevmeye çektikçe canânı

Ömrüm boşa vazgeçmzeyi bekler ki gönülden
Kim Dermani bekler çekilir çeşme-i cânı

. - - v / v - - v / v - - v / v - -
Çeşm-i revân= akan gözyaşı Güzerân=geçen
Çeşme-i cân=can pınarı