Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: AŞK İNLETİYOR (Tuğra)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
Aşk inletiyor gönlü bizar eyletiyor
Bu şarkıda bir ömrü derip söyletiyor
Bir kahve gözün verdiği kor deşti beni
Vurdukça ateş dürtü figan peyletiyor.

mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl
- - v / v - - v / v – - v / v -