Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: Çocuktuk İşte
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
Gülce 5+7 olarak belirtilmişse de Ben bunu 7+5 olarak uyguladım
bir de buna ilaveten mısra başlarında da uyak takip ettim

Çocuktuk İşte

Biz köylerde büyüdük bak anlatayım
Çoluk-çocuk hallerim küçüktük işte
Neler-neler yaşadık dur dinleteyim
Bölük-pörçük anılar çocuktuk işte

Malak peşinde koşar kuzu güderdik
Kelek kavunlar yolup öğün yapardık
Çelik-çomak oynarken kavga ederdik
Salak falan değildik çocuktuk işte

Kılık kıyafet desen çuldan batardı
Yelek giyen olunca hava yeterdi
Cılık çıktı analık sopa atardı
Belek görmedik ama çocuktuk işte

Yalak içine girer banyo yapardık
Balık yoktu derede sülük tutardık
Kulak çekilir akşam üzgün yatardık
Dilek dua ağlardık çocuktuk işte

Bulak başına bir kız gelirdi bazen
Melek gibi yüzlüydü gömleği pazen
Belik-belik saçları omzunda gezen
Çalık gibi bakardık çocuktuk işte

Hâlik neler neleri başa getirdi
Yoluk saçlı analık huyu katırdı
Dolak gördü abimi damda yatırdı
Malik bilir masumdu çocuktuk işte

Folluk altında bekler civciv okşardık
Pulluk peşinden bazen zevkle koşardık
Bolluk yoktu yine de mutlu yaşardık
Küllük bizden soruldu çocuktuk işte

Külek eser geçerdi soğuktu kışın
Delik idi duvarlar bak iyi düşün
Dalak bile yemezdik para yok peşin
Soluk benizle gezer çocuktuk işte

Yolluk yoktu okula yiyip çıkardık
Dulluk misali sanki yalnız çökerdik
Kulluk böyle başladı şükür çekerdik
Kıllık yapmaz usluyduk çocuktuk işte

Helak ederdi korku karanlık yollar
Salık verirdi komşu tatlıydı diller
Felak okuyun derdi bu sizi kollar
Fellik-fellik koşardık çocuktuk işte

Yıllık mevsimlik değil lastikten çarık
Silik rengi hep solmuş elbise çürük
Alık-alık bakardık bir de öksürük
Allık süren öğretmen çocuktuk işte

Haluk diye anılan bir deli vardı
Çolak kollu bıçakla yoluma durdu
Bilek güçlü abim de ona bir vurdu
Oluk gibi kan aktı çocuktuk işte

Elek ile kum eler briket yapardık
Ilık yağmur altında suya yatardık
Melik bilir her zaman göze batardık
Solak babam döverdi çocuktuk işte

Kalık bir gelin gibi anılar durur
Silik gibi dursa da derinden vurur
Talak ile boşasan ardından varır
Çilek gibi narindik çocuktuk işte

Ekincik-18-12-2012

Yalak= hayvan sulanan yer
Belek=Çocuk bezleme ve bakımı
Bulak=kaynak pınar
Malak=Manda yavrusu
Belik=Saç örgüsü
Halik=Halk eden
Dolak=Bela
Çalık=çarpılmış, cinlenmiş
Malik=yerin göğün sahibi
Folluk=yumurta ve kuluçka yeri
Cılık=bozuk yumurta
Külek=rüzgar, yel
Kalık=evde kalmış kız
Salık=tavsiye
Talak=boşanma talebi süreci