Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: İSKENDERUN KÖRFEZİ
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
Güneyin en ucunda İskenderun körfezi
Amanosa yaslanmış ak denizin incisi

Yazın artınca sıcak körfezde olur sıcak
Beni de al koynuna yatalım kucak kucak

İskenderun körfezi serindir sahilleri
Beşik gibi sallanır limanda gemileri

Koynunda besleniyor demir çelik fabrikan
Dumanlar yükseliyor çelik bacalarından

Amanos eteğinde belen ve soğukoluk
Dinlenmek isteyenler burada alır soluk

Bağ bahçeyi suluyor derelerden akan su
Yel estikçe çiçekler rayihalar saçıyor

Feryadın yükseliyor hasret mi var içinde?
Bahçeleri suluyor akan su vadilerde

Kıvrım kıvrım yolların sanki menderes çizer
Berrak akan suların sevgi tohumu eker

Anlatmakla biter mi? Soğukoluk Belen’i
Ak denizden esen yel serinletir her yeri

Şimdi mustaribim ben Soğuk oluk Belen’den
Beton yığını oldu daha hemen şimdiden.
05.03.2012 Hasan TAŞDEMİR