Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: GİTTİ (Rasim Köroğlu'na ithaf)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
GİTTİ
31 Ekim 2014 de hakka yürüyen Rasim Köroğlu’na ithaf
Gözükara:
Bu dar-ı dünyadan darı Ukba’ya
Köroğlu hiciv’i ekerek gitti
Sohbet meclisinde demlenmiş çaya
Kaşığı şekere dikerek gitti

Kutlu:
Bu dünya kapıdır dar-ı ukbaya
Rasim aşk derdini çekerek gitmiş.
Rabtedip elini yoksulun baya
Davete boynunu bükerek gitmiş.

Gözükara:
Alevden tanıdım közden tanıdım
Hiciv eylediği sözden tanıdım
Sureti sireti özden tanıdım
Damlaydı ummana akarak gitti

Kutlu:
Sözleri alevdi, közdü bilene
Susarken susması sözdü bilene
Yürekti, duruştu, özdü bilene
Ruhunu şiire dökerek gitmiş.

Gözükara:
Kendin taştan taşa vurarak aktı
Ondan hoş bir seda miras bıraktı
Her doğan nefs için ölüm de haktı
Seven gözyaşını dökerek gitti

Kutlu:
Bir deli sel gibi aktı durmadı
Hicviyle niceyi yaktı durmadı
Ömrünü çiviye taktı durmadı
Sanmayın geriye bakarak gitmiş.

Gözükara:
İki bin on dörtte otuz bir Ekim
Sona erdi atmış bir yıllık çekim
Yolculuk mecburi ne yapsın hekim
Can kuşu kafesin yıkarak gitti

Kutlu:
İki bin on dördün Ekimi yaslı
Sona eren ömrün çekimi yaslı
Bir çare sunmayan hekimi yaslı
Dünyaya namını çakarak gitmiş.

Gözükara:
Körün taşı değdi Gözükara’ya
Melek bahaneyle girdi araya
Lüzum var ki lamba ile çıraya
Rasim yüreğini yakarak gitti

Kutlu:
Dünya denen çift kapılı binada
Gönüller yoruldu, diller senada
Kaldı Kutlu ozan dar-ı fenada
Köroğlu boynunu bükerek gitmiş.

Mehmet Gözükara ve İsmail Kutlu Atışmasında Merhum Rasim Köroğlu konu edilerek atışılmıştır. Bu vesileyle Rasim Köroğlu'nu bir daha Rahmetle yâd ediyoruz.
09.11.2014