Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: BİHRUZE
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
BİHRUZE
Gündüz kömürden kara gece ayaz yanığı
Biri sultan biri şah bu meydanın sanığı
 
Mavinin gerdanında mor bulutlar geziyor
Yeşile bir hal olmuş karagülü üzüyor
 
Sarılar feveranda, düşene bu cihan dar
Han’ın hayalin kadar, Şah’ın keşkeleri var
 
Bir sözcük dile gelir aşığa saç tutturur
Söz var ki hal ehline Rahmanı unutturur
 
İki söz üç kelime meydana serdi sofra
Sofra da iki sevda bir zehir bir de safra
 
Yazını kar yağışlı, kışını gözsüz görür
Birisi ikiyüzlü, birisi yüzsüz görür
 
İnançlar yalçın kaya, tavizsiz yolun sonu
Bir şahin bir atmaca tarih seyretti bunu
 
Kustu gök zulmetini meydan oldu kızıl kan
Kardeş kardeşi kırdı birdi damardan akan
 
Dışarıda fırtına İçeride himmet var
Hiddet sükût bulmadı bu meydanda zulmet var
 
Milyon eğri toplansa bir masum doğru etmez
Yüz bin pişmanlık olsa bir hatayı düzeltmez.
 
Cihan cemal bulurdu ışıldardı kâinat
Olmasaydı gönülde bir inat bir saltanat
 
Gecenin dili başka kahırlı mı kahırlı
Ne birisi çok masum ne de öbürü hırlı
 
Çalkanır çırpınırdı çıkmak için felaha
Yollar yara yaslanır, umut kalır Allah’a
 
Kahramanı korkağı haklısı ve haksızı
Olmadı bu meydanın, olan kalpteki sızı
 
Gözüyle gözlerinden öptüğünün hasmıydı
Hal ehlinin halini teptiğinin resmiydi
 
Gözlerine kızgın kül serpilesi resim bu
Bu resim yürekte hırs bu resim gönle tabu
 
Benlik düşünce gönle ne hal kalır ne hatır
Dilini tutamayan özrünü ucuzlatır
 
Akşam serinliğinde gözlerini seyretsen
Sesin sesine değer, gönlünü tavaf etsen
 
Birine gece sabah, birine ölüm mubah
Bu hal kötü ruh gibi sevdalar ölüyor ah!
 
Çalındı annelerden yadigâr gülüşleri
Hatayi çığlıkları Selimi ölüşleri
 
Gönüller net düşse de bu dostluk kıyamdadır
Başında sevda yeli candan ki can gamdadır!
 
Kalbinde iki yürek habersizce pıtılar
Bu hal sır âleminden, bilmez kalbi katılar
 
Gidiyorken candan can vurulmuş sırdan ipe
İki gönülde sevda tanıkları bir küpe
 
Gönülde kara elmas, gözlerinde firuze
Sevginin adı Taçlı, aşkın adı Bihruze
 
İnsanı insan yapan inancı biliyorsun
Ey! Kaleli sır sayıp kahrından ölüyorsun.
Zülfikar Bey, güzel bir (gazel) şiir oluşturmuşsunuz. 7+7 heceli beyitler anlam bütünlüğü ve hece dizemi içinde hatasız işlenmiş güzel bir eser oluşturulmuş. Ancak birçok yerinden virgüller, beyit sonlarından da noktalar esirgenmiş. Oysa konulması şiire daha çok anlam kazandırırdı. Tebrik ve muhabbetlerimle... Enver Özçağlayan