Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: Gülce’den Tokmak
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
Kırk bin bahar kırk bin yaz

Kırk bin türkü kırk bin saz
Kırk bin köyde toy kursa
Kırk bin kere kırk bin az
 
Elli bin söz elli bin hat
Elli bin el elli bin kat
Elli bin istek tek niyet 
Elli bin zevk elli bin tat
 
Altmış bin mısra altmış bin sır
Altmış bin çiçek altmış bin kır
Altmış bin destandan yük alır
Altmış bin katar altmış bin tır
 
Yetmiş bin gönül yetmiş bin ilim
Yetmiş bin çeri yetmiş bin dilim
Yetmiş bin çile düğüm ve kirkit    
Yetmiş bin nakış yetmiş bin kilim
 
Seksen bin hayale seksen bin düşe
Seksen bin sineye seksen bin döşe
Seksen bin notayla nişan düşürmüş   
Seksen bin Kafdağı seksen bin kuşa   
 
Doksan bin beyazında doksan bin alında bir
Doksan bin avazında doksan bin dilinde bir       
Doksan bin altın otağ bir sevdadır hür vatan
Doksan bin alazında doksan bin gülünde bir
 
Osman Öcal