Gülce Edebiyat Akımı

Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
Siyasette Son Dakika Golü

Mustafa CeylanBir hukuk devletinde, siyasetin yürürlükte olan yasaları vardır ve partiler bu kurallar çerçevesinde işleyiş gösterirler.Ülkemiz siyasetinde her nedense siyasilerimiz hep son dakika golüne sığınmışlar ve ondan medet ummuşlardır.22 Temmuz seçimleri, şimdiden siyaset tarihimizde en çok tartışılacak seçimlerden birisi olacağa benziyor. Zira, her an DYP-ANAP, CHP-DSP cenahları ve hem de göstermelik bağımsız aday olacak DTP tarafı son dakika golünü kalelerinde görebilirler.Siyaseti gözlerimizin içine baka baka aldatma sanatı haline getirmek, o sanata aynı zamanda saygı göstermemektir.Son dakikada atılan goller hep acelecilikten ve hep de hukuksuzluktan doğar.**Demokratik Toplum Partisinden (DTP) sonra Demokratik Sol Parti (DSP) de Milletvekili Seçimine katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi ve YSK’’ da 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak olan 23. Dönem Milletvekili Genel Seçiminden “DTP ve DSP'nin çıkartılması ve bundan sonraki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partilere yer verilmemesini” kararlaştırdı.YSK'nın bu kararları Resmi Gazetenin 2. Mükerrer sayısında yayınlandı.Haydi hep beraber sandığa ! Olan oldu, mutlu olmamız için, basalım mühürleri! AKP iktidara gelmesin de kim gelirse gelsin, ne olursa olsun, gerisi mühim değil…Önce aslan sosyal demokratlarımıza bir bakalım, olur mu? Yarın veya bir başka gün de ötekilere, olmaz mı?**

2820 sayılı yasanın 6.Maddesinde :

”… Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır.” Denmektedir.

2820 sayılı yasanın 42. Maddesinde :

“Siyasi partilerin ilçe teşkilatı, kendi çevrelerindeki üyelerini, muntazam kayıt ve sıra numarası ve partiye giriş çıkış tarihleri ve üye hakkında diğer bilgileri ihtiva eden bir üye kayıt defterine kaydederler. Üye kayıt defterleri, ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altındadır. Üye kayıt defterleri, en az altı ayda bir defa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve kayıtların usule uygun olarak tutulup tutulmadığı bir tutanakla tespit edilir.” Denmektedir.

2820 Sayılı yasanın 90. Maddesinde:

“Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamayacakları gibi seçimlerde başka bir partiyi destekleme kararı da alamazlar.” Demektedir.

2820 Sayılı yasanın 90. Maddesinde:

“Siyasi partilerin parti içi çalışmaları, parti yönetimi, denetimi; parti organları için yapılacak seçimler ile parti genel başkanlığınca, genel merkez organlarınca ve parti gruplarınca alınan kararları ve yapılan eylem ve işlemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.” Denmektedir.Siyasi Partiler Yasasının bu hükümlerine rağmen;Sezer: "Bu seçimlerde yapacağımız işbirliğinde DSP'li adaylar, parti kimliklerini sürdürerek CHP listesinden aday olabilecekler.”

Baykal: “DSP'lileri CHP'lileştirme baskısı ve arayışı içinde olmadık. DSP'lilerin parti kimliklerine saygı duyuyoruz. Seçim işbirliği yapılmasına, ayrı ayrı kimliklere sahip olmamız engel oluşturmayacaktır.”

Baykal:

-“Sayın Sezer DSP'nin genel başkanı olarak DSP kimliğini koruyarak, sürdürerek bizim listelerimizde aday olmayı kabul ederse bundan onur duyarız, gurur duyarız, mutluluk duyarız. Bu bizim açımızdan hiçbir şekilde sorun olmaz. Ben toplumumuzun Sayın Sezer'den böyle bir bekleyiş içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer toplumumuz bu anlayışı da Sayın Sezer'e kabul ettirebilirse bundan çok büyük mutluluk duyarım”

Baykal:

“Seçim meydanlarına her iki partinin bayraklarıyla çıkacağız. Bunda yasal bir engel yok” ''DSP'lilerin CHP listelerinden aday olmak için partilerinden istifa ederek CHP'ye üye olma koşulu getirmedik” Dediyse doğrudur(!)Vay benim güzel memleketim vay!

Haydi sandığa! Gelsin oylar, oh ne güzel ! Gidecek AKP, gitmeli tabi! İktidara gelmeli bizim aslan sosyal demokratlarımız…

**Peki;

Yüksek Seçim Kurulunun Kararı yayınlandı; tamam.

Fakat;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir müracaat yapılırsa ne olur?**

Karar Sayısı : 1993/1

Karar Günü : 14.6.1993 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı’ nda :

“Siyasi partiler, Anayasa ve yasalara uygun olarak, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yolu ile tüzük ve programlarında belirtilen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni için ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan, amaçlarına ulaşmak içinde birbirleri ile yarış içinde olan kuruluşlardır.

Bu siyasi kuruluşların, Anayasa ve yasalara uygun tarzda kurulup teşkilatlanmaları ve faaliyette bulunmalarının denetim ve gözetimi ise, Anayasanın 69. ve Siyasi Partiler Yasasının 9. maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımıza verilmiştir.

Anayasa ve Siyasi Partiler Yasasının Cumhuriyet Başsavcılığımıza yüklediği bu görevin yerine getirilmesi için de Siyasi Partiler Yasasının 10. maddesinde öngörülen parti sicil dosyaları oluşturulmakta ve bu dosyalardaki bilgi ve belgelerden yararlanılmak sureti ile siyasi partilerin ülke genelinde denetim ve gözetimleri sağlanmaktadır.” Denmektedir.

Ve

2820 Sayılı yasanın “Siyasi Partilerle İlgili Yasaklara Aykırılık Halinde Dava Açılması” başlığı altında; Cumhuriyet Baş Savcısının;

“a) Re’sen,

b) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle,

c) Bir siyasi partinin istemi üzerine,”

dava açabileceği belirtilmektedir.

Yukarıda sadece bir kaçını belirttiğimiz yasalara aykırılıklar hakkında, yarın bir dava açılırsa;

DSP’liler, DSP’ den noter kanalıyla istifa etmeden, CHP’ ye üye olmadan CHP listelerinden aday olabilirler mi acaba?

Ecevit’in partisini boşaltmamak için Sezer işte buna direnmeye çalışıyor… Vicdanen rahatsız Sezer…

O zaman bütün bu beyanlar niye?

Niye bu yasa maddelerini görmezden geliş?

Siyasette en güzel gol, hiç unutulmayan gol, son dakika golüdür. Bizim sosyal demokratlarımız son dakika golüne hazırlıklılar mı, hep birlikte göreceğiz…

Gene de, aslan sosyal demokratlarımız ne diyorsa doğrudur(!)

Tandoğan, Çağlayan, İzmir vb mitinglerle toplanan rüzgâr yansımayacak mı sandığa?Haydi hep beraber sandığa ! Olan oldu, mutlu olmamız için, basalım mühürleri! AKP iktidara gelmesin de kim gelirse gelsin, ne olursa olsun, gerisi mühim değil…