Yeni Cevap 
 
Konuyu Değerlendir
 • 0 Oy - 0 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(2):Nesimî

mustafaceylan Çevrimdışı
Site Yönetimi
*****


Mesajlar: 1,857
Katılım: Nov 2008
Mesaj: #1
ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(2):Nesimî


Ey Şiir !...
Sen, hem iten, olayları körükleyen; hem de karşı çıkansın.
Çünkü, saraylara kul-köle yaptığın şairlerin de var, onlara isyân edenlerin de... Kurulu düzenin emrinde "varol-yaşa padişahım!diyerek, "zafername"ler yazan şairlerin de var; o düzeni değiştirip, Hakça, halkça ve adil bir düzen kurmak isteyip de bu isteğin ateşiyle yanıp tutuşan, halka ışık, aşk, iman ve yumruk olan ve sonra da senelerce bu düşüncelerinden ötürü zindanlarda yaşayan şairlerin de...
Hattâ bugünü beğenmeyip, mâziye, düne takılı kalmış; hep o eski günleri yaşayan ve yaşatmak isteyen mısra işçilerin olduğu gibi, gününü gün eden ya da gelecek günleri, öteleri nakışlayan mısra kuyumcuların da...
Sen, her ikisinin de arasındasın. Her ikisine de "eşit" mesafedeyim deme bana, zira asla inanmam; inandıramazsın ki. En çok zulmettiklerin, en çok sürgünlere düçar olanların, senelerce demir parmaklıklar arkasında hapis yatanların veya öldürülenlerin yürek seslerine gizlenmişsin. Oradan bakarsın yüzüme hep...

Çağlar boyunca, zulüm idarelerinin gündeminin birinci sırasını şairlerin cesaretli, korkusuz söylemleri işgal etti. Etti ya, sen onların sadece seyircisi idin. Önce olayı körükledin, ardından tırnak vuruşturup bekledin. Hınzırlığın işte tam bu noktada...

Ey Şiir !..
Biliyorum sabırsızsın.
Aykırılık içini gıcıklıyor...
Aykırılıklarla, kurulu düzene karşı isyan duyguların şaha kalkıyor. İhtilâlci olup çıkıyorsun...

Hükümdar kaftanlarının süsüne-püsüne aldırış etmeden, yayan yapıldak, kırlarda-bayırlarda, halk arasında gezmekten müthiş zevk alıyorsun. Aykırı davranışları ve söylemleri alabildiğine destekliyorsun. Yenilikler de aykırılıklardan doğar. Yenilikleri davet ediyor, köhnemiş anlayışlara savaş açıyorsun. İşte böylesi durumlarda, yeni doğmuş bir bebek kadar masumsun... Yaramazlıkların bizim de hoşumuza gidiyor. Olsun, var sen, hünkârların tuğraları altında ezilme de, çoban kavallarında kuzulara özgür türküler söylemeye devam et. Bu halini seviyorum ben...

Hak ve hakikatten ayrılmadın. Ayrılma da... Hurafe ve cehalet en büyük düşmanın. Duygulu ruhları, gerçeğin ışığında yıkamaya devam et. Et ki, şairlerin de sana benzesin. Toplumları çağın gerilerine götüren müstebit idarelere karşı uyandırsın sana vurgunlar.. Unutma e mi? ..

Fakat müstebit idarelerin aykırı görüşlere tahammülü yoktur.

Ama sen, aykırılıkları zirveye çıkarır, sesini-soluğunu keser, meydana gelecek olayları beklemeye başlarsın. Sultan buyruğunun bir an evvel çıkmasını aykırılık yaptırdığın sevdalının kafasında patlamasını istersin. Belki de istemezsin! ? Ama, bana öyle geliyor işte...

Geçenlerde seninle gecenin en ileri ve en sessiz saatinde bir gönül sohbetine tutuştuğumuzda bana, "ben garipten, yetimden, şairden, halktan yanayım. Güç ve güçlülerden hoşlanmıyorum" demiştin. Unutmadın değil mi?

Fakat, frensiz şairlerin çıkınca meydanlara, mısralarını, sazını, kalemini kurşun gibi kullandıklarında; öyle sessiz oluyorsun ki, yağmur öncesi buluta dönüyorsun sanki...
Sonra, o taşkın, o sınırları parçalayan, o dağları yerlere seren, kurulu ekonomik, siyasal, sosyal, inanç, gelenek vb sistematiğine baş kaldıran şairinin hâlini izliyor, şahitlik yapıyorsun da, şairin için verilen ölüm fermanlarını önleyemiyorsun.

Söyle bana, neden? Neden?
Önleyemiyor musun, yoksa, önlemek istemiyor musun?
İçinde yaşadığı halkın dili, gözü, kulağı, aklı, ruhu olan şairini-ozanını veya kötü gidişe dur diyerek bayrak kaldıran şairini çekip alamıyorsun işkence mengenelerinden, idam sehpalarından…

Hele ki, telle boğdurduklarını biliyorum. Kafasını kılıçla uçurttuğun kaç şair var, hele bir anlat da öğrenelim. İdam ettirdiklerini, genç yaşında, ömrünün baharında olan şairlerini koruyamayıp kendi ellerinle kabirlerine gömdüklerini söyle de bilelim.

Ey Şiir!...
Sen anlatamazsın onları.
Açtığımda bu defteri, dut yemiş bülbüle dönüyor, susuyor, mahzunlaşıyorsun.
Vaz geçtim, idam ettiklerinden. Bu sefer sana, idam ettirdikten sonra derisini yüzdürttüğün bir şairinden bahsedeceğim.

NESİMÎ
********

Biliyorsun değil mi?
Evet : Nesimi…

Nesimi' yi Nesimi yapan kim? Elbette sen! İçinde yaşadığı toplumun değer yargılarıyla ters düşüren kim? Elbette sen!

Nesimi' ye ne yaptın? Derisini yüzdürdün be! ! ! Derisini yüzdürdün! ! ! Acımadın bile! ! !

Nesimi (Bağdat 1339-Halep 1418) Bağdat yöresinde Nesim Bucağı' nda doğmuştu. Halep' te yaşamış, Hurufi Mezhebine bağlıydı. Bu filozof Türkmenin adını da değiştirdin. Asıl adı İmadettin' di. Doğduğu kasabanın adıyla onu bugünlere taşıdın. Hayrı ve aşkı telkin eden, heyecanlı bir şairdi o...

Ferdiyeti gösteren insan ruhunun cemiyeti ve külliyeti temsil eden ilâhi ruh ile- denize karışan yağmur taneleri gibi-imtizaç eylemesi lâzım geleceğini söylerdi. Bu telkinlerini, Halep' teki Kölemene İdaresi küfür saydı. Fikir ve görüşleri şeriate aykırı görüldü.

Azeri Lehçesi'yle yazdığı şiirleri, yalın dili, anlatım özellikleriyle bugünlere kadar geldi. Fikir ve düşüncelerinden asla ödün vermedi.

Vermedi de ne oldu?
Derisini yüzdüler. Sonra da ibret olsun diye cesedi bir hafta sokakta teşhir edildi.
Sen de bir güzel seyrettin onun derisinin yüzülmesini.
Nesimî, Alevi-Bektaşî geleneğinin yedi ulu ozanından birisidir. Sadece Alevi-Bektaşilerin değil, Azeriler’in de çok büyük önem verdiği bir ozandır. Azerbaycan’da “Nesimi Dilcilik Enstitüsü” adıyla bir enstitü de kurulmuştur.

*

Hurifiydi Nesimî.
Hurufilik: Kâinatın oluşunu ruha değil maddeye dayandıran her varlığı 32 harfle açıklamaya çalışan ve harflere esrarengiz manalar yakıştıran görüştür.

Şiirlerinde dini- tasavvufa karşı korkusuz ve biraz patavatsızca söylediği şiirler yanlış anlaşılarak öldürülmesine yol açmıştır. Tasavvuf inancını büyük coşkunluk ve içtenlikle söylemiştir. Çağının Türkçesini en güzel bir şiir dili haline getirmiştir.

Nesimi’nin halk, tekke ve divan şairlerimiz üzerinde azımsanmayacak etkileri vardır. Halka en çok yaklaşan divan şairidir diyebiliriz.

Bilhassa Bektaşiler ve vahdet-i vücut felsefesini benimseyenlerce büyük bir sûfi olarak kabul edilir.

Şiirlerinde ekseriyetle kendi görüşlerini telkin etmekle birlikte din dışı ve aşıkane gazellerde yazmıştır. Tuyuğları ve farsça gazelleri de mevcuttur.

Bir şiirinde demişti ki :

Ben yitirdim, ben ararım, yâr benimdir kime ne
Gâh giderim öz bağıma gül dererim kime ne
Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için
Gâh giderim meyhaneye dem çekerim kime ne

Kelb rakip haram diyormuş şarabın bir katresine
Saki doldur, ben içerim, günah benim kime ne
Ben melâmet gömleğini deldim, taktım eynime
Ar u namus şişesini taşa çaldım, kime ne ?

Ah Yezid, seccadeni al yürü mescid yoluna
Pir eşiği benim Kâbem kıblegâhım kime ne
Gâh çıkarım gökyüzüne hükmeder kaftan kafa
Gâh inerim yeryüzüne yâr severim kime ne

Kelp rakip böyle diyormuş güzel sevmek pek günah
Ben severim sevdiğimi, günah benim kime ne
Nesimi'ye sordular, yârin ile hoş musun ?
Hoş olayım, hoş olmayım, o yâr benim, kime ne


Abdülbaki Gölpınarlı Hocamızdan, Nesimi hakkında bir öykü:

"Nesîmî'nin yüzülmesine fetva veren müftü, Nesîmî yüzülürken sağ elinin şahadet parmağını sallayarak, bunun diyormuş, kanı da pistir.

-Bir uzva damlarsa, o uzvun da kesilmesi gerekir !
Ve tam bu sırada Nesîmî'nin bir katre kanı müftünün şahadet parmağına sıçramış. Meydanda bulunan hâl ehli bir can;
-Mütfü efendi demiş, fetvanıza göre parmağınızın kesilmesi lâzım.
Müftü,
-Nesne gerekmez demiş. Biraz suyla temizlenir.
Bunu duyan Nesîmî, kanlar içindeyken:

“Zâhidin bir parmağın kessen dönüp Hak'dan kaçar
Gör bu miskin âşıkı ser-pâ soyarlar ağlamaz” beyitini muhtevi gazelini söylemiş.

Ve

Nesîmî' nin derisi yüzülünce bir de bakmışlar ki eğilip derisini almış ve bir post gibi sırtına vurup yürümüş. Kimse peşine düşmeye cesaret edememiş. Halep'in 12 kapısında bulunan kapıcılar ve halk görmüşler ki Nesîmî, derisi sırtında, kapıdan çıkmış ve sır olmuş. Kapıcılar ve halk bir araya gelince herkes, “falan kapıdan çıktı” diye iddiaya girişmiş ve anlaşılmış ki, oniki kapıdan da çıkmıştır.
Şimdiki tekke ve türbe de, onun gömüldüğü yere değil, yüzüldüğü yere yapılmış."

Nesimi’nin ölümü, Anadolu’da tepkiyle karşılanmıştır.
Ve
Anadolu’da, Şeyh Bedrettin tarafından yoksul-fakir insanların haklarını savunmak gibi toplumcu bazı ilkeleri ortaya koyan ve Osmanlı’ ya karşı örgütlenerek ayaklanma hareketi başlatan, ezilen halkın haklarını savunduğu için “sosyalist bir hareket olarak” kabul gören “Şeyh Bedrettin İsyanı” başlar.

Şeyh Bedrettin, çağının en büyük hukukçusudur.
Ve
Şeyh Bedrettin, ” Teshil” adlı yapıtında sorduğu bin soruya bin cevap vermiştir. Osmanlı’nın adaletinin de beş yüz yıl, Bedrettin’in “Teshil” adlı eseriyle sağlanması, tarihin bir başka garip yüzüdür. Bedrettin, ne yazık ki, Osmanlı’ya karşı giriştiği bu savaşı kaybeder ve 1417’ de ( bazı kayıtlara göre 1420) ‘de Serez’de asılır.

*
GELDİM’OLA BİZİM ELE BİR EREN?

Geldim’ola bizim ele bir eren ?
Durmadan anlatsın pirimi benim.
Gülce derler, sevdam odur, o ceren
Çiğ damlası saysın terimi benim.

Yolumda yoldaştır Yunusla Veysel
Dağlar mı? Olamaz âşığa engel
Hasret ateşiyle ölmeden evvel
Koysunlar mezara dirimi benim

Çile ozanıyım budur fermanım
Mekânda gölgeyim, zamanda can’ım,
Tükensin, kalmasın dizde dermanım
Alsınlar gözümden ferimi benim.

Dost halkasın yeni baştan dizsinler
Aşk bir haritadır, doğru çizsinler
İsterlerse yere koyup yüzsünler
Nesimiyle beraber derimi benim.

Başaklarda, karıncada, bulutlarda nefes alıp verenim
Öylesine mutluyum, duymadı hiç kimse zarımı benim.
Sesiyim sessizliğin, incinsem de incitmem, ilkem bu
Nar içinde saklıyım, bilen bilir, narımı benim.
Cümle kırmızılar kanımdan almıştır rengini
Ağlayan ırmaklar söndürmez har’ımı benim.
Yolcuyum kendi içime, arza gebeyim
Avcumda bin güneş var, yarımı benim.
Size derim size, ey insanoğlu
Etmeyin hesap, kârımı benim.
Kovanlar kapalı; nedendir?
Yakmayın arımı benim
Ceylan’ım, Nesimiyim
Hazırdır kefenim.

Her bağ bıçkısına gülümser etim
Ten ne ki, basit şey, ona gurbetim.
Suçlusun dediniz ağlıyor yetim
Sevabı sizlerin, cürümü benim

Geldim’ola bizim ele bir eren ?
Durmadan anlatsın pirimi benim.
Gülce derler, sevdam odur, o ceren
Çiğ damlası saysın terimi benim.

Mustafa CEYLAN
10.01.2012 03:30
(En son düzenleme: 01-13-2012 10:31 AM mustafaceylan.)
01-10-2012 11:32 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı alıntı yap
RefikaDoğan Çevrimdışı
Site Yönetimi
*****


Mesajlar: 2,608
Katılım: Feb 2008
Mesaj: #2
RE: ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(2):Nesimî

En az dizeler kadar muhteşem söylemler nesir içinde okura sunulan...
"Şakşakçılık ve Hakça-Halkça"...

Toplumun her katmanında ortaya çıkabilen bu tür tavır-duruş sahibi insan ya da insanlar tarihe olumsuz anlamda yön vermiş, olmaması gereken yıkım ve acılara sebep olmuşlardır. Fakat sırtını güce / güçlüye dayayan bu tür kişi ve eylemleri Hakk' ın ve Halkın (doğrunun) yanında yer alan yürekli sanat ve bilim insanın onurlu, inançlı duruşu -halktan da aldığı destekle- etkisiz hale getirmiştir. Tabii bu cesur çabaların bedeli de çoğu kez canla ödenmiştir.
Tarihin her döneminde ve yeryüzünün her bir köşesinde bu ve buna benzer durumlar yaşanmakta; insanın iktidar, güç sahibi olma hırsı diğer birtakım art niyetli, kişiliksiz beklentilerle ve bu beklentilere boyun eğmeye, maşa olmaya hazır vasıfsız kişi ya da kişilerle birleşerek yine insana/insanlığa önemli kayıplar, istenmeyen sıkıntılar acılar yaşatabiliyor. Günümüzde de böyle değil mi? Çiğ süt emmiş insanoğlunun kaçınılmaz özelliklerinden biri olsa da bu durum; her şekilde ve her yerde mutlaka ki bir cesur yürek de çıkabiliyor; Hakk adına, Halk adına, inadına...


Bu muhteşem çalışmanın değerli kalemine saygıyla...


Her nefeste Gülce...
01-10-2012 07:49 PM
Kullanıcının websitesini ziyaret et Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı alıntı yap
osman7159 Çevrimdışı
Site Yönetimi
*****


Mesajlar: 1,639
Katılım: Sep 2008
Mesaj: #3
RE: ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(2):Nesimî

BEN BU ÇALIŞMAYI ÖĞLEYİN OKUMUŞTUM. KAFAMA TAKILMIŞTI, KİME NE AYAKLI ŞİİR. BİYERDEE TANIYORDUM BU ŞİİRİ. SANIYORUM DİĞER BİR NESİMİYLE KARIŞTIRILIYOR BU NESİMİ. DEĞERLİ ÇALIŞMANIZA TEBRİKLER ÜSTAD.

http://vk.com/club35666845


hizliresimyukle.com - Resmin Tam Görünümü
01-11-2012 07:49 AM
Kullanıcının websitesini ziyaret et Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı alıntı yap
mustafaceylan Çevrimdışı
Site Yönetimi
*****


Mesajlar: 1,857
Katılım: Nov 2008
Mesaj: #4
RE: ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(2):Nesimî

Evet Osman Hocam;
O zaman bilgi notu olarak sitemizde, bu yaznın altına
KUL NESİMİ hakkında da bilgi aktaralım, olmaz mı?

*
Teşekkürler...

*


Kul NESİMİ
**************
17. yüzyılda yaşamış nefesleriyle ünlü tekke şairi Kul Nesimî'nin asıl adı Ali'dir.

"Mahlasım Nesimi, ismim Ali'dir
Bu çarh dönmektedir, sanmam halidir
Şükür kalbim iman ile doludur
Cürm'i isyanımız bileden beri"

Alevi-Bektaşi inançlarını dile getirdiği şiirleriyle tanınır. Mahlasını 14.yüzyılda
yaşamış Hurufi şair Seyyid Nesîmî'ye olan sevgisi dolayısıyla aldığı ileri
sürülmektedir.

Saz elde, keçe külah başında, dere tepe, köy kasaba dolaşmış
bir derviştir. Nerede yaşadığı konusunda yeterli ve kesin bilgiler yoktur.
Hakkında bütün bilinen 1668'de sağ olduğu Bektaşiliğe bağlandığıdır:

"İkiyüz altmışdört yıldan sonra
Bu nazmile bunu ettim ben izhar"
* * *
"Meşrebidir herkese yaran olur Bektaşiler
Kimse bilmez sırlarını seyran olur Bektaşiler
...
Biz Tarık-ı Bektaşiyiz zikrederiz Hakk'ı biz"
* * *
"Pirim Alioğlu, Bozdoğan'dan gel oldu
Gördüm mürşidim, müşkülüm halloldu
Kılavuzum Şah Merdan Ali oldu
Özüme gönderdim kendi kuşumu"

Kendisi, Yunus Emre'nin izleyicilerinden Hacım Sultan'a bağlı Sait Emre'nin
soyundan geldiğini bildirmiştir:

"Şükür Hakk'a iyd oldu
Katarımız mezid oldu
Ceddim Said Emre'dir
Nesli de Said oldu"

Osmanlı- Safevi (İran) dinsel ve siyasal mücadelelerinde Safevi (İran) yanlısı
bir tutum takınması ve bunu şiirlerinde dile getirmesi nedeniyle kovuşturmalara
uğradığı ve öldürüldüğü sanılmaktadır:

"Mehdî-i zaman elde zuhur kalmaya perde
Yezit olanı kırsa gerek tig ü teberde
Nesîmi Şah'ın mehdin okur şam ü seherde"

Hem hece, hem de aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şiirleri Hurufilik, Caferilik ve
Haydariliğe olan ilgisini yansıtır.

"Ben ol sadık kulam ki Caferi'yem
Hakikat söylerem ben Haydari'yem"

Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal'ın etkisinde kaldığı, kimi şiirlerini
Seyyid Nesimi'ye NAZİRE olarak yazdığı kabul edilir.

"Kul Nesimi sen seni
Mana bilir söylersin
Biz bir deniz geçeriz
Bir ummana benzemez"
* * *
"Şîşemi ben daşe çaldım Hakkı izhâr eyledim,
Andan ahvel ağrısa doğru nazarlar ağrımaz" [Seyyid Nesimi]
* * *
"Ben melâmet hırkasını kendim giydim eğnime
Ar ü namus şişesini taşa çaldım kime ne" [Kul Nesimi]

Bazı şiirlerinde ham sofuları eleştirir. Özellikle heceyle söylediği şiirleri özgün
ve yalın bir dil taşır. Nefesleri, Aleviler ve Bektaşiler arasında çok benimsenmiş,
bazıları ezgileriyle günümüze değin ulaşmıştır.

Kul Nesimî, uzun süre 1404'te Halep çarşısında derisi yüzülerek öldürülen Azeri
asıllı Hurufi şair Seyyid Nesîmî ile karıştırılmıştır. Kul Nesimî'nin ayrı bir şair olduğunu,
yaşamıyla ilgili bilgileri ve şiirlerini ilk kez bir kitapta (Kul Nesimi, 1969) toplayan Cahit
Öztelli ortaya koymuştur.

(ALINTI)
01-11-2012 08:48 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı alıntı yap
nilay savaş Çevrimdışı
Yetkili Şair
***


Mesajlar: 53
Katılım: Oct 2011
Mesaj: #5
RE: ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(2):Nesimî

teşekkür ederim üstadım gece yarısında bir şeyler daha öğrenmenin hazzına vardım kutlarım
01-13-2012 11:18 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı alıntı yap
ŞükranGünay Çevrimdışı
Yetkili Şair
**


Mesajlar: 7
Katılım: Sep 2011
Mesaj: #6
RE: ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(2):Nesimî

Sisteme ters düşen kalemler hep yok edilmiş, gücü elinde tutanlar tarafından...

Benim de derdim, kadını küçümseyerek toplumun gelişmesini engelleyen dar kafalı ademler. Bilmezler ki, zarar gören eninde sonunda yine kendileridir...

ADEM

Keyfine kederse eksik etek der
Balımı görünce petek petek yer
Aklı kıt gelince saçımı ölçer;
Kendini köstekler bilmez garibim

Düşündüren kardeşimiz M. Ceylan'a teşekkürler. Sonsuz saygılar. Tabi tüm gül yüreklilere.
03-27-2012 06:53 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı alıntı yap
M.YAZICI Çevrimdışı
Yetkili Şair
****


Mesajlar: 318
Katılım: Oct 2011
Mesaj: #7
Cvp: ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(2):Nesimî

Şiir, dertlenmekten doğar, dertleri koza, yüreği kazandır şairin; kaynadıkça dert kozaları, ipek teller gibi çile-çile, yumak-yumak  dökülür, kuşatır dört bir yanı, sürdürür varlığını nesilden nesillere... Kendi zamanının karanlığını yırtamaz'sa da; gelecek zamanlara ışık olur, GÜNEŞ olur ŞAİR, gönül gözüyle görür eksiği/gediği... Karanlığa bir mum yakmak adına göze alır en ağır bedeli/bedelleri... İdeali uğruna  düşer yollara, olsa da canından... Dolaşır dağ bayır, kelâm eker geçtiği yollara; belki bir gün boy verir umuduyla...
Hiçbir emek yoktur ki; heba olsun! Mutlaka bir gün, bir şekilde çatlatır kabuğunu, çıkar gün yüzüne, tarihin tozlu sayfalarından ve işte böyle yâd edilir isimleri, üstatlar tarafından ve işte böyle bir düşünce iklimi oluşturur, benim gibi nadan kalmışlara... 
 
Onlar hep gönüllerde yaşayacaktır fakat Onları boğan karanlık dimağlar; kendi karanlıklarının girdabında, hiçliğe mahkûm olmaktan kurtulmaları çok zor!..  Dileğimiz; güneşin herkese doğması; hiç kimsenin ufuksuz karanlıklarda, zamanın gerisinde kalmaması...
Allah'ın Rahmeti, İnsanlığa Işık Olanların Üzerine Olsun... (Âmin)
Bu bilgileri derleyip sunan Üstadımıza En Derin Saygılarımla...

Metanet YAZICI 
08-13-2014 10:31 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesajı alıntı yap
Yeni Cevap 


 • RSS
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Digg
 • TwitThis
 • Facebook
 • Reddit
 • Google
 • YahooMyWeb
 • E-mail

Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  ÖLDÜRÜLEN 101 ŞAİR ÜZERİNE Şair Nadir SAYIN'ın facebookdaki paylaşımıdır Site Yönetimi 1 79 09-13-2014 08:33 PM
Son Mesaj: Aksakal
  Yakılan Şairler ve Mustafa CEYLAN'ın ÖLDÜRÜLEN 101 ŞAİR KİTABI Site Yönetimi 0 108 07-03-2014 09:58 AM
Son Mesaj: Site Yönetimi
  ÖLDÜRÜLEN 101 ŞAİR mustafaceylan 4 437 04-25-2014 03:58 PM
Son Mesaj: Cumalioğlu
  ÖLDÜRÜLEN 101 ŞAİR (Mehmet NACAR yazısı) Site Yönetimi 1 311 01-06-2014 06:21 AM
Son Mesaj: osman7159
  ANTALYALI ŞAİRLER(1) : Baki Süha EDİBOĞLU mustafaceylan 3 578 05-11-2013 06:19 PM
Son Mesaj: asuman soydan
  ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(101):Nesimi Çimen mustafaceylan 1 882 01-05-2013 09:24 AM
Son Mesaj: RefikaDoğan
  ÖLDÜRÜLEN 101 ŞAİR ÜZERİNE BİR ANALİZ Site Yönetimi 1 770 12-20-2012 10:09 AM
Son Mesaj: osman7159
  ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(100): METİN ALTIOK Site Yönetimi 1 551 11-15-2012 10:39 AM
Son Mesaj: osman7159
  ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(99): BEHÇET AYSAN Site Yönetimi 0 425 11-12-2012 09:54 AM
Son Mesaj: Site Yönetimi
  ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(98): UĞUR KAYNAR Site Yönetimi 0 1,213 11-12-2012 09:38 AM
Son Mesaj: Site Yönetimi

Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi


Forum Yazılımı: MyBB, © 2002-2012 MyBB Group Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yer alan eserlerin telif hakları şair-yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.