Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: Murabba(TÜRKÇE)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
Murabba(TÜRKÇE)

Yıllarım gam yüklü gönlüm dardadır,
Yolcuyum çöllerde derdim turdadır,
Sürdüğüm iz yandı mevsim hardadır,
Turnalar; gurbette nazlım nerdedir?

Gül yüzünden ay düşerken dağlayan,
Zöhre gözler çağlayandan çağlayan,
Bam telinden aşkı tutmuş bağlayan,
Turnalar; gurbette nazlım nerdedir?

Karlı dağlar haydi gönlüm eğleyin,
İşte hasret nerde devran yeğleyin,
Yâr yaban ellerde neyler söyleyin,
Turnalar; gurbette nazlım nerdedir?

Bende hicran onda ahtım kalmasın,
Varsa altın kakma tahtım kalmasın,
Ay karanlık halde bahtım kalmasın,
Turnalar; gurbette nazlım nerdedir?

Vuslatî der; böyle dinmez yaşlarım;
Mor hayalden ayrı düşmez kışlarım,
Dönse nazlım on sekizden başlarım,
Turnalar; gurbette nazlım nerdedir?

Osman Öcal

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün